نویسنده = یوسفی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-13

مجید خادم رضاییان؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی


2. استرسِ راند بالینی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 39-40

مسعود یوسفی