نویسنده = معراجی، مرضیه
تعداد مقالات: 2
1. کارپوشه و نقش آن در حوزه آموزش پزشکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 38-44

سانازسادات محمودیان؛ مرضیه معراجی


2. توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 15-21

مرضیه معراجی؛ امیر حسین ضیایی؛ جواد هرویان؛ علی فیض لائین؛ عباس عظیمی؛ سانازسادات محمودیان