نویسنده = ثاقبی، علی
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 38-44

فرهاد فرید حسینی؛ علی ثاقبی؛ فاطمه محرری؛ مجید خادم رضاییان؛ ملیحه دادگر