نویسنده = معتکف ماسوله، محسن
تعداد مقالات: 1
1. جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 30-33

صدیقه بیرجندی؛ علی اکبر حیدری؛ محسن معتکف ماسوله