نویسنده = بجدی، امین
تعداد مقالات: 3
1. بیمار HIV مثبت با اختلال حافظه، تکلم و همی‌پارزی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 38-42

آزاده بیگلرزاده؛ امین بجدی


2. بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 8-11

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی


3. بیمار با تب و کاهش هوشیاری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-27

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی