نویسنده = توانایی ثانی، اشرف
تعداد مقالات: 1
1. بیماری با طحال بسیار بزرگ (ماسیو)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 32-34

فریده یعقوبیان؛ اشرف توانایی ثانی