نویسنده = روانشاد، یلدا
تعداد مقالات: 2
1. رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 33-35

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه


2. نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 8-11

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی