نویسنده = شجاع قلعه دختر، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد بالینی سرفصل های درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 11-13

لیلا شجاع قلعه دختر؛ طیبه کیانوش؛ فرناز زاهدی اول