نویسنده = فیض لائین، علی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 15-21

مرضیه معراجی؛ امیر حسین ضیایی؛ جواد هرویان؛ علی فیض لائین؛ عباس عظیمی؛ سانازسادات محمودیان