نویسنده = عمادزاده، علی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 33-35

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه


2. بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی

دوره 3، شماره 4، بهار 1388، صفحه 22-29

حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ محمدحسین بحرینی طوسی؛ اکبر درخشان؛ شکرانه صدیق بهزادی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ فاطمه پوراسماعیل