نویسنده = آذرفر، آنوش
تعداد مقالات: 1
1. رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 33-35

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه