نویسنده = سروقد، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بیمار با تب صبحگاهی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-7

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد


2. بیمار با تب، لرز، دیسترس تنفسی، اسهال، استفراغ، زردی و اختلال هوشیاری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 28-31

مهناز رواق؛ محمدرضا سروقد