دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، زمستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

صفحه 8-11

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی


2. کاربرد بالینی سرفصل های درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

صفحه 11-13

لیلا شجاع قلعه دختر؛ طیبه کیانوش؛ فرناز زاهدی اول


3. توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

صفحه 15-21

مرضیه معراجی؛ امیر حسین ضیایی؛ جواد هرویان؛ علی فیض لائین؛ عباس عظیمی؛ سانازسادات محمودیان


4. ارزیابی دانش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد و چناران در مورد سالک و درمان آن

صفحه 22-27

مجیدرضا عرفانیان تقوایی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ حبیب الله اسماعیلی؛ انیس شریف زاده


6. رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

صفحه 33-35

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه