نویسنده = ������������ ����������
فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 38-44

10.22038/hmed.2016.13617

فرهاد فرید حسینی؛ علی ثاقبی؛ فاطمه محرری؛ مجید خادم رضاییان؛ ملیحه دادگر