دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1394 

مقاله پژوهشی

نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

صفحه 8-11

10.22038/hmed.2016.13645

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی


توسعه استراتژیک و تحلیل SWOT در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد در سال 1393

صفحه 15-21

10.22038/hmed.2016.13647

مرضیه معراجی؛ امیر حسین ضیایی؛ جواد هرویان؛ علی فیض لائین؛ عباس عظیمی؛ سانازسادات محمودیان


ارزیابی دانش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد و چناران در مورد سالک و درمان آن

صفحه 22-27

10.22038/hmed.2016.13648

مجیدرضا عرفانیان تقوایی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ حبیب الله اسماعیلی؛ انیس شریف زاده


رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

صفحه 33-35

10.22038/hmed.2016.13650

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه