دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-112 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در رابطه با ویروس کرونا جدید (کووید-19)

صفحه 11-22

10.22038/hmed.2020.51509.1078

محمد رحمانیان؛ رضا اینالو؛ فاطمه گلستان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ نوید کلانی؛ محمد حیدرنژاد؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست


بررسی تأثیر آموزش مجازی هدفمند بر مهارت معاینه فیزیکی دستیاران تخصصی داخلی

صفحه 50-58

10.22038/hmed.2020.51895.1083

مرتضی سلطانی؛ مهناز امینی؛ نسرین میلانی؛ کامیلا هاشم زاده؛ آزیتا گنجی؛ زهرا لطفی؛ آسیه هاتفی اولائی؛ مسعود محبی


مقاله مروری

مروری بر توانمندی های همکاری بین حرفه ای در تیم سلامت

صفحه 86-96

10.22038/hmed.2020.52024.1085

فاطمه کشمیری؛ ریحانه برغون؛ مریم برومند؛ اشرف ژاله؛ حسین نظمیه