• مسئولیت های هیات تحریریه
 • سردبیران مسئول و مجاز به رد / پذیرش مقاله هستند.
 • ویراستاران نباید هیچ تضاد منافعی در مورد دست‌نوشته‌ هایی که قبول/رد می کنند داشته باشند.
 • در صورت وجود خطا در یک دست‌نوشته‌، ویراستاران انتشار بازپس گیری یا تصحیح را پیگیری می کنند.
 • داوران و نویسندگان بر یکدیگر ناشناس خواهند بود.
 • در صورت دریافت، پذیرش یا رد مقاله برای تمامی نویسندگان مقاله ایمیل ارسال خواهد شد.

 

 • ملاحظات اخلاقی برای انتشار/نظارت اخلاقی
 •  برای انتشار یک مقاله اصلی در مجله HMED، نویسنده یا نویسندگان باید مجوز اخلاقی (کد تایید اخلاقی) را از موسسه خود دریافت کنند که طبق آن نویسندگان بر روی رفتار اخلاقی پذیرفته شده توافق دارند. ملاحظات اخلاقی باید در مقاله ذکر شود.
 • همه افراد مورد مطالعه باید از اهداف تحقیق و همچنین هرگونه عوارض جانبی احتمالی مداخله آگاه باشند.
 • در نامه درخواست بررسی مقاله، حتما اینکه مقاله قبلا در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعالم نظر نهایی ، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد ذکر شود.
 • تمامی نسخه‌های خطی در زمان ارسال و قبل از انتشار توسط نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی برای تایید اصالت آن غربال می‌شوند.
 • استفاده از متون کلمه به کلمه از منابع دیگر بدون تایید امکان پذیر نیست. تمامی دست‌نوشته‌ های باید یک اثر اصیل از نویسندگان باشد و سرقت ادبی از سایر مطالعات ممنوع است. دستورالعمل ها و فلوچارت های COPE در مواردی که سرقت ادبی یافت می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
 • یک فرم تعهدنامه باید توسط تمام نویسندگان امضا شود که نشان دهنده اثر اصیل باشد که هنوز منتشر نشده است و همچنین برای چاپ در مجلات دیگر به صورت نهایی به صورت الکترونیکی یا چاپی در دست بررسی نیست.
 • داده سازی/ جعل داده ها: جعل به تغییر یا حذف داده ها، مواد یا فرآیندهای تحقیق به گونه ای گفته می شود که یافته های تحقیق دیگر به طور دقیق منعکس نشود.داده سازی به اختراع یافته ها یا داده ها و گزارش این داده ها در مطالعه اشاره دارد. چنین رفتارهای نادرستی کلاهبرداری است که یکپارچگی تحقیق را تغییر می دهد. بنابراین، دست‌نوشته‌ های باید مطابق با داده های اصلی باشد و استفاده از داده های ساختگی یا جعلی به شدت ممنوع است.
 • تمام محتویات مجله HMED با در نظر گرفتن حق چاپ جهانی محافظت می شود. مجله HMED فقط برای استفاده غیرتجاری است. اصلاح، کپی، توزیع، انتقال، نمایش یا انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه کتبی از سردبیر یا صاحب حق چاپ امکان پذیر است. حمایت مالی در انتهای مقاله و در بخش حامی مالی ذکر می شود.
 • در HMED، نویسندگان تشویق می شوند تا نمودارهای اصلی را ارسال کنند و در دست‌نوشته‌ های پذیرفته شده، تصاویر دیجیتال از نظر دستکاری نامناسب ارزیابی می شوند. تنظیمات کنتراست تعادل رنگ یا روشنایی را می توان زمانی پذیرفت که در کل تصویر استفاده شود و چنین تنظیماتی هیچ داده ای از جمله پس زمینه را به اشتباه نمایش نمی دهد. ویراستاران از شما خواسته می‌شوند که داده‌های اصلی را برای مقایسه نمودارهای دستکاری شده در مواقعی که مشکوک به دستکاری نادرست هستند، ارسال کنید.
 • نویسنده دست‌نوشته‌ های حاوی هر متن یا تصویر منتشر شده قبلی، باید از صاحبان حق چاپ مجوز دریافت کند و آن را به عنوان نامه های مجوز اصلی کتبی ارسال کند.

 

 • ملاحظات اخلاقی برای نویسندگی

HMED یکی از اعضای کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی (ICMJE) است و از دستورالعمل های آن پیروی می کند. برای نویسندگی، همه چهار معیار زیر باید به طور همزمان برآورده شوند:

 • نویسنده باید به طور موثر و قابل توجهی در حداقل یکی از زیرمجموعه های طراحی مطالعه یا ایده تحقیق یا تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها یا جمع آوری داده ها همکاری کند.
 • نویسنده باید در تهیه پیش نویس دست‌نوشته‌ یا در بازنگری یا بازنگری اساسی آن همکاری داشته باشد تا دست‌نوشته‌ در معرض ارتقا و تغییر محتوای علمی قرار گیرد. صلاحیت علمی لازم برای بررسی اساسی با توجه به تجربه علمی و تجربه کاری یا تحصیلی لازم است.
 • نویسندگان نسخه نهایی باید قبل از انتشار خوانده و تأیید شوند.
 • نویسنده باید به تمام جنبه‌های انجام مطالعه منتج به دست‌نوشته، مانند مسئولیت پیروی از دستورالعمل‌های عمومی و اختصاصی اخلاق تحقیق در انجام، طراحی و انتشار نسخه پاسخ دهد. نویسندگان یا باید مطالعات مختلف را با توجه به معیارهای فنی، علمی، اخلاقی و استانداردهای متفاوت انجام داده باشند یا باید از یکپارچگی و توانایی علمی کسانی که مراحل مختلف مطالعه را انجام داده‌اند، اطمینان داشته باشند.
 • حذف نام فرد یا افراد دارای چهار معیار فوق برای نویسندگی نویسنده شبح مورد پذیرش نیست.
 • شما نمی توانید نام فرد یا افرادی که این معیارها را برای نویسندگی ندارند (نویسنده مهمان) اضافه کنید.
 • کلیه نویسندگان مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند تا نام افرادی را که نام آنها در بین نویسندگان دستنوشته است معیارهای نویسندگی را داشته باشندو یا با وجود نداشتن این معیارها برای نویسندگی، نام آن‌ها از فهرست نویسندگان حذف شود.
 • الزام به داشتن معیارهای نویسندگی برای تیم های تحقیقاتی چند نفره نیز صادق است و تنها عضویت در گروه پژوهشی یا حضور به عنوان یک فرد در طرح پژوهشی، معیارهای مورد نیاز برای نویسندگی را ایجاد نمی کند. حتی اگر دیگر با آن تیم تحقیقاتی یا مرکز کار نمی کنند، می توانند به عنوان نویسنده شرکت کنند.
 • در دست‌نوشته‌ استخراج شده از پایان نامه ها، نویسندگان اعم از استاد راهنما، استاد مشاور، دانشجوی مربوطه و ... باید تمامی این معیارهای نویسندگی ذکر شده را دارا باشند.
 • صرفاً همکاری در تأمین مالی و تهیه پژوهش، ارائه مشاوره از قبیل مشاوره روش‌شناسی و آماری، تأمین یا ایجاد امکانات آزمایشگاهی، انجام مراحل آزمایشی بر روی نمونه‌های پژوهشی یا بیماران، یا معرفی و ارجاع بیماران به پژوهشگران، ملاک نویسندگی نیست. حتی در صورتی که افراد مذکور برای ارائه این خدمات هزینه ای دریافت نکرده باشند.
 • کلیه افرادی که در اجرا، طراحی، پشتیبانی یا سایر مراحل تحقیق همکاری می کنند، اما تمام معیارهای ذکر شده برای نویسندگی را ندارند، باید در بخش «قدردانی» ذکر شوند. 
 • کسانی که ویراستار یا مترجم یک دست‌نوشته‌ هستند، معیار نویسندگی را ندارند. اینگونه موارد را می توان در قسمت «قدردانی» ذکر کرد. 

 

 • بررسی همتایان/مسئولیت برای داوران
 •    قضاوت برای عینی بودن لازم است. 
 • داوران نباید هیچ تضاد منافعی در مورد نویسندگان، تحقیق و/یا سرمایه‌گذاران تحقیق داشته باشند.
 • داوران باید به آثار منتشر شده مرتبط که هنوز استناد نشده است مراجعه کنند.
 • مقالات بررسی شده باید محرمانه نگه داشته شوند.
 • نظرات و اصلاحات پیشنهادی توسط داوران توصیه می شوند. با این حال، سردبیران تصمیم نهایی را می گیرند.
 • داوران باید نظرات سازنده ای برای بهبود کیفیت مقاله ارائه دهند.