تعداد مشاهده مقالات 32,360
تعداد دریافت مقالات 26,926
میانگین تعداد داوری 3
میانگین زمان داوری (روز) 12
درصد پذیرش 56
میانگین زمان پذیرش (روز) 72

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» با هدف ارائه‌ی نظریه‌ها، پژوهشها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران در زمینه آموزش علوم پزشکی و ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش و تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها، از سال 1385، با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، مقالات گردآوری و تلخیص (روشها و تکنیکهای آموزشی)، و مقالات جهت توانمند‌سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته‌های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.

نحوه انتشار این مجله از پاییز 1399 به صورت فصلنامه می باشد. 

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود: 

EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, InfoBase Index, SafetyLit, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID   

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-1 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی کیفیت برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی براساس الگوی CIPP در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

صفحه 20-6

10.22038/hmed.2020.49976.1051

علیرضا حیدری؛ جواد خادمی؛ زهرا خطیرنامنی؛ نرگس رفیعی؛ سیدکمال الدین میرکریمی؛ عبدالرحمن چرکزی؛ منصوره لطفی؛ معصومه سهرابی


5. بررسی وضعیت ترجمان دانش ازدیدگاه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 56-45

10.22038/hmed.2020.51295.1074

مرجان رسولیان کسرینه؛ علیرضا ابراهیمی؛ ناهید شریف زاده؛ محمد رضا نعیمی بنائیان شرق؛ ملیحه دادگر مقدم


7. اضطراب و استرس ابتلا به کرونا ویروس جدید(کوید-19) در پرسنل درمانی

صفحه 80-70

10.22038/hmed.2020.51423.1076

محمد رحمانیان؛ هادی مصلی نژاد؛ احسان رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری


مقاله مروری

9. نقش های عامل آموزشی و یادگیری

صفحه 105-97

10.22038/hmed.2020.51649.1081

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ سمیه مهتدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه صفحه آرا
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان