فصلنامه علمی-پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی (HMED) تحقیقات حوزه آموزش پزشکی از جمله پیشرفت‌ها در رویکردهای آموزشی، ارائه‌ی نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران ،روش‌ها و سایر موضوعات مرتبط را ،از سال 1385 با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد ، منتشر می‌کند و از پاییز سال 1399 وضعیت انتشار به فصلنامه تبدیل شده و با اقبال گسترده مخاطبان (ارسال مقاله، مطالعه مقاله) روبرو شد؛ همچنین این فصلنامه به استناد مصوبات جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره700/6370/د  مورخ 1402/06/29 موفق به اخذ رتبه علمی_ پژوهشی گردید. HMED یک مجله دسترسی آزاد با داوری همتا به صورت دو سو کور است.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، و مقالات گردآوری و تلخیص (روش‌ها و تکنیک‌های آموزشی)، مقالات جهت توانمند‌سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته‌های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می‌شود.

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:

EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, InfoBase Index, SafetyLit, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID, ICMJE, ISC

  

 

مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر میزان سوءرفتار مراقبین خانوادگی نسبت به سالمندان در خانواده

شهره بهروز؛ راضیه سادات مرتضوی نژاد؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا زنده طلب؛ علی عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67024.1262

طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش‌های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس الگوی ADDIE

محمود علی نژاد نامقی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ مسعود پزشکی راد؛ امیرحسین ضیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2021.51453.1077

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش‌های "فیلم آموزشی" و "ساختارمند گروهی با استفاده از خود ارزیابی ویدیویی" بر دانش و مهارت کارگران انجمن صنفی ساختمانی

اسماعیل عباس زاده مهرابادی؛ مجید قشلاقی؛ سهیلا برزگر؛ مصطفی جوادی؛ خدیجه نصیریانی؛ حسین نظمیه؛ حسین فلاح زاده؛ سجاد رئیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22038/hmed.2024.77980.1331

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و سبک ها ی مدیریت کلاس در مربیان بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور

زهرا فرزادی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ وحید قوامی؛ هادی زمردی نیت؛ اعظم صالح نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22038/hmed.2024.77486.1317

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری در خصوص آماده سازی انگیزش شغلی مبتنی بر تئوری یادگیری خود تعیین کننده

فریبا محمدصالحی؛ سلیمان احمدی؛ امین حبیبی؛ فاطمه تهرانی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22038/hmed.2024.78147.1332

ابر واژگان