فصلنامه علمی-پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی (HMED) تحقیقات حوزه آموزش پزشکی از جمله پیشرفت‌ها در رویکردهای آموزشی، ارائه‌ی نظریه‌ها، پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران ،روش‌ها و سایر موضوعات مرتبط را ،از سال 1385 با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد ، منتشر می‌کند و از پاییز سال 1399 وضعیت انتشار به فصلنامه تبدیل شده و با اقبال گسترده مخاطبان (ارسال مقاله، مطالعه مقاله) روبرو شد همچنین در تاریخ 1402/06/29موفق به اخذ رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره700/6370/د شده است. HMED یک مجله دسترسی آزاد با داوری همتا به صورت دو سو کور است.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، و مقالات گردآوری و تلخیص (روش‌ها و تکنیک‌های آموزشی)، مقالات جهت توانمند‌سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته‌های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می‌شود.

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:

EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, InfoBase Index, SafetyLit, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID, ICMJE, ISC

  

 

مقاله پژوهشی

"مراقبت از سلامت دهان‌ : از تمرکز ویژه تا کمرنگ یا مفقود "تجارب اساتید و اعضای هیات علمی رشته پرستاری از آموزش سلامت دهان به دانشجویان مبتنی بر برنامه درسی مقطع کارشناسی پرستاری: یک مطالعه کیفی

زهراسادات منظری؛ مریم طورانی مالیدره؛ سیده زهرا یعقوبی ال

مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر میزان سوءرفتار مراقبین خانوادگی نسبت به سالمندان در خانواده

شهره بهروز؛ راضیه سادات مرتضوی نژاد؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا زنده طلب؛ علی عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67024.1262

طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش‌های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس الگوی ADDIE

محمود علی نژاد نامقی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ مسعود پزشکی راد؛ امیرحسین ضیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2021.51453.1077

تبیین عملکرد آموزشی اساتید دانشکده بهداشت مشهد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی : یک مطالعه کیفی

سید سعید طباطبایی؛ حسین علی دادی؛ وحید قوامی؛ مریم سرخوش؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ سمیه نصراللهی؛ هادی طهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22038/hmed.2023.73841.1285

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی تأثیر دو روش آموزشی " یادگیری مبتنی بر بازاندیشی " و " کارگاه" بر دانش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به سیروز کبدی

زهراسادات منظری؛ ام البنین ابراهیمی شاهرودی؛ ناهید عاقبتی؛ حبیب الله اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22038/hmed.2024.70413.1256

ابر واژگان