تعداد مشاهده مقالات 57,659
تعداد دریافت مقالات 41,706
میانگین تعداد داوری 3
میانگین زمان داوری (روز) 12
درصد پذیرش 55
میانگین زمان پذیرش (روز) 91

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» با هدف ارائه‌ی نظریه‌ها، پژوهشها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران در زمینه آموزش علوم پزشکی و ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش و تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها، از سال 1385، با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، مقالات گردآوری و تلخیص (روشها و تکنیکهای آموزشی)، و مقالات جهت توانمند‌سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته‌های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.

نحوه انتشار این مجله از پاییز 1399 به صورت فصلنامه می باشد. 

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود: 

EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, InfoBase Index, SafetyLit, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID   

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، خرداد 1401 

3. بررسی دانش دانشجویان رشته مامایی به پوسیدگی زودهنگام دندانها در کودکی

صفحه 24-36

10.22038/hmed.2021.54355.1115

مریم شریفی؛ سبحان قاسمی بحراسمان؛ کتایون علیدوستی؛ نیما حاتمی؛ حمیدرضا پوراسلامی


4. ارتباط کیفیت آموزش بالینی و علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی دانشجویان علوم توانبخشی

صفحه 37-47

10.22038/hmed.2021.55659.1128

معصومه رستمی معز؛ زهرا مرتضوی؛ رویا نحفی وثوق؛ مهنوش شهبازی؛ سعیده سادات مرتضوی


مقاله مروری

6. یادگیری الکترونیکی در بیمارستان اکبر مشهد درآغاز پاندمی کوید 19

صفحه 59-68

10.22038/hmed.2021.52630.1096

حمیدرضا کیانی فر؛ نسرین موذن؛ مریم خالصی؛ نفیسه پوربدخشان


8. مروری بر حرفه ای گری در پزشکی

صفحه 87-95

10.22038/hmed.2021.50208.1055

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ مجید خادم رضاییان؛ طیبه سیفی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه صفحه آرا
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان