• روش بررسی و ویرایش

 HMED یک سیستم بازبینی دوسوکور همتا را اجرا می کند. کارشناسان ما به طور کامل و دقیق همه دست‌نوشته‌ های ارسالی را بررسی می کنند ویراستار مسئول بررسی اولیه مناسب بودن دست‌نوشته‌ هنگام دریافت آن است. دفتر تحریریه مسئول سازماندهی فرآیند بررسی همتایان است که توسط کارشناسان مستقل انجام می شود و حداقل دو گزارش برای هر مقاله جمع آوری می کند. سردبیر، و اعضای هیئت تحریریه تصمیم نهایی را می گیرند.

 • دعوت به بررسی

حداقل دو داور مستقل، دست‌نوشته‌های ارسالی به مجله HMED را بررسی می‌کنند. آنها کیفیت دست‌نوشته را ارزیابی می‌کنند و پیشنهاداتی را در مورد پذیرش یا رد نسخه و اصلاحات مورد نیاز به ویراستار ارائه می‌دهند.

 • دست‌نوشته ارسالی به داوران باید در حوزه تخصص ایشان باشد و آنها می‌توانند در طی 15 روز بازبینی قبل از پذیرش را انجام دهند.

از داوران دعوت شده خواسته می شود:

 • در صورت رد دعوت، داور دیگری را پیشنهاد دهید.
 • درخواست تمدید زمان در مواقعیکه نیاز به وقت بیشتری برای بررسی وجود دارد.
 • اگر دیگران مانند سایر همکاران و دانشجویان درداوری دست‌نوشته‌شرکت خواهند کرد، به ما اطلاع دهید.
 •  تضاد منافع احتمالی

از داوران خواسته می شود در صورتی که تضاد منافعی دارند که ممکن است به طور مثبت یا منفی به گزارش داوری آسیب وارد کند، سردبیر مجله را مطلع کنند. داورانی که دعوت به ارزیابی مقاله ای می‌شوند که قبلاً در مجلات دیگر بررسی شده است، نباید این موضوع را تضاد منافع تلقی کنند. در این راستا به ما اطلاع دهند که آیا این نسخه نسبت به نسخه قبلی بهبود یافته است یا خیر.

 • ناشناس بودن و محرمانه بودن

مجله HMED داوری دوسوکور را انجام می دهد. داوران نباید هویت نویسندگان را چه در فراداده و چه در نظرات خود برای گزارش های ارسال شده در قالب Microsoft Word ارائه کنند.

 • انصاف

 بررسی‌ها باید عینی و صادقانه باشند و تحت تأثیر موارد زیر قرار نگیرند:

 • منشا دست‌نوشته‌
 •   دیدگاه سیاسی، مذهبی یا فرهنگی نویسنده
 • نژاد، جنسیت، ملیت یا قومیت نویسنده
 • بررسی گزارش ها

 در فرآیند بررسی، داوران باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

 • عمق تحقیق
 • کیفیت فنی
 • وضوح ارائه
 • اصالت
 • کمک به ئحوزه آموزش پزشکی
 • گزارش باید عینی، دقیق، بدون ابهام و سازنده باشد. نظرات باید با استدلال‌ها و حقایق سازنده با توجه به محتوای دست‌نوشته ‌ارایه شود.
 • داوران باید اخلاق انتشار، خط مشی های ویرایشی، و دستورالعمل های نویسنده را در نظر بگیرند.
 • دست‌نوشته‌ نباید توسط داوران بازنویسی شود. با این وجود، پیشنهادات و اصلاحات لازم برای بهبود دست‌نوشته‌ باید انجام شود.
 • گزارش های داوری به هنگام

HMED تلاش می‌کند خدمات انتشاراتی با کیفیت و کارآمد را به جامعه علمی و همچنین نویسندگان ارائه دهد. از داوران خواسته می شود تا از طریق ارائه گزارش های داوری در موعد مقرر به تسریع امور کمک کنند. در صورت تمدید مهلت بررسی می توان با تحریریه تماس گرفت.

 • توصیه های داوران

    تازگی / اصالت: آیا سوال اصلی به خوبی تعریف شده است؟ آیا یافته ها منجر به پیشرفت در دانش فعلی می شود؟  

  اهمیت: آیا نتایج همه نتیجه گیری ها را توجیه و پشتیبانی می کند؟ آیا حدس و گمان ها و فرضیه ها به درستی شناسایی شده اند؟ 

   کیفیت ارائه: آیا تحلیل ها و داده ها به درستی ارائه شده است؟ آیا از استانداردهای پذیرفته شده برای ارائه نتایج استفاده می شود؟ 

   سلامت علمی: آیا تحقیق از نظر فنی درست و دقیق طراحی شده است؟ آیا روش ها، ابزارها، و نرم افزارها به اندازه کافی برای بازتولید یافته ها توسط محقق دیگری معرفی شده اند؟آیا تجزیه و تحلیل ها با در نظر گرفتن پذیرفته شده ترین استانداردهای فنی انجام شده است؟  

علاقه به خوانندگان: آیا خوانندگان مجله به نتیجه گیری علاقه مند هستند؟ آیا این دست‌نوشته‌ توسط خوانندگان گسترده ای جذب خواهد شد یا صرفاً برای افراد کمی جالب خواهد بود؟ (لطفاً به حوزه مجله و اهداف مراجعه کنید)   

شایستگی کلی: آیا انتشار این مطالعه فایده ای دارد؟ آیا این مطالعه پیشرفتی به سوی دانش فعلی ارائه می دهد؟ آیا نویسندگان به یک سوال طولانی مدت در مورد آزمایش های هوشمند پرداخته اند؟

 • راهنمایی بیشتر

برای راهنمایی بیشتر در مورد نوشتن یک گزارش داوری می توانید اسناد زیر را در نظر بگیرید:

 •     رهنمودهای اخلاقی COPE برای داوران همتا. کمیته اخلاق نشر. آنلاین موجود است.
 • ICMJEمسئولیت ها در فرآیند ارسال و بررسی همتا