• قبل از ارسال

الزامات برای انواع مختلف مقالات

 •  مقاله ارسالی نباید به طور همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
 • نوع مقالات پذیرفته شده شامل مقالات پژوهشی اصیل،  مقالات مروری (از نویسندگان با تجربه کافی و صاحب تألیفات در موضوع مقاله) یا مرور نظام مند، و نامه به سردبیرخواهد بود.
 • اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته در متن، با زیرنویس ارجاع شود.
 • کد کمیته اخلاق و/یا کد طرح پژوهشی مصوب سازمان/دانشگاه متبوع در قسمت ملاحظات اخلاقی ذکر گردد.
 • در این مجله هیچ گونه هزینه‌ای برای فرآیند داوری یا چاپ مقالات دریافت نمی‌شود. با این وجود در صورت درخواست بازپس گیری مقاله در هر مرحله از روند بررسی آن از سوی تیم نوبسندگان، هزینه های بررسی به مبلغ دو میلیون ریال بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.
 • تمام نویسندگان باید فرم تعهد نامه را دریافت،تکمیل، امضا و ارسال کنند.
 •   دست‌نوشته‌ ارسالی نباید قبلاً منتشر شده باشد، مگر به صورت چکیده سخنرانی/پوستر در همایش یا پایان نامه دانشگاهی. 

 

ملاحظات بیشتر

 •    "بررسی املا و دستور زبان" ضروری است.
 • دریافت مجوز برای مطالب دارای حق چاپ
 • چکیده و صفحه عنوان را در فایل دستنوشته خود قرار دهید.
 • همه مراجع باید مبتنی بر سبک ونکور در متن و انتهای دستنوشته ذکر شوند.
 • ارائه بیانیه ای شفاف در مورد تضاد منافع حتی در صورت عدم وجود آن ضروری است.
 •   پیشنهاد داور علمی برای بررسی مقاله به همراه اطلاعات تماس آن‌ها. 

 

پشتیبانی مالی

تمام حمایت های مالی دریافتی، از جمله سازمان/موسسه مربوطه و کد طرح باید در قسمت حمایت مالی شرح داده شود. 

 

رضایت آگاهانه

تأیید کمیته اخلاق و همچنین اخذ رضایت آگاهانه برای همه تحقیقات انجام شده در مورد موارد انسانی، چه بیماران و چه داوطلبان، ضروری است. در مواردی که نویسنده قصد ارائه جزئیات یا سایر اطلاعات شخصی یا تصاویر افراد را دارد، رضایت، مجوزها و انتشار مناسب ضروری است. نویسنده باید رضایت کتبی خود را نگهداری کند، اما کپی آن باید در اختیار مجله قرار گیرد. ارائه رضایت یا شواهدی مبنی بر اخذ چنین مجوزهایی در شرایط خاص (به عنوان مثال، یک موضوع حقوقی) ضروری است. 

 

زبان فراگیر

همه دست‌نوشته‌ های باید به تنوع، گستردگی و تفاوت ها احترام بگذارند و فرصت های برابر را ترویج کنند. دست‌نوشته‌ ها باید به این مسائل احترام بگذارند: 

 • هیچ فرضی در مورد اعتقادات یا تعهدات هیچ خواننده ای وجود ندارد.
 • دست‌نوشته‌ نباید دارای کلیشه، عامیانه، تعصب،ارجاع به فرهنگ غالب ویا مفروضات فرهنگی باشد که باید توسط نویسنده(ها) تضمین شود.
 •   هیچ بخشی از دست‌نوشته‌ نباید بر اساس جنسیت، سن، نژاد، قومیت، فرهنگ، گرایش جنسی، معلولیت یا وضعیت سلامتی بر دیگری دلالت کند. و از زبان فراگیر در سراسر متن استفاده کنید.
 • همه نسخه‌های خطی باید با استفاده از اسم‌های جمع ("پزشکان، بیماران، مدرسان، دانشجویان") تا حد امکان به بی‌طرفی جنسیتی احترام بگذارند. پیشنهاد می‌کنیم از توصیف‌هایی که به ویژگی‌های شخصی مانند سن، جنسیت، نژاد، قومیت، فرهنگ، گرایش جنسی، ناتوانی یا وضعیت سلامت اشاره می‌کنند، استفاده نکنید، مگر اینکه ضروری، مرتبط ولازم باشند.  

 

چطور انجام دادن

نسخه نهایی دست‌نوشته‌ باید در قالب فایل ورد ارائه شود و محتوا باید از طرح تک ستونی پیروی کند. صفحه آرایی دست‌نوشته‌ باید تا حد امکان ساده باشد. باید توجه داشته باشید که اکثر کدهای قالب بندی در طی فرآیند بررسی حذف یا جایگزین می شوند. قابل توجه است که از استفاده از گزینه های واژه پرداز برای توجیه متن یا خط خطی کردن کلمات خودداری کنید. هر جدول جداگانه باید فقط یک شبکه داشته باشد. ستون‌ها باید تراز وسط باشند. فایل‌های منبع شکل‌ها، جداول و گرافیک متن ضروری است. همچنین، برای جلوگیری از خطاهای قابل اجتناب، اکیداً توصیه می‌کنیم از عملکردهای «بررسی املا» و «بررسی گرامری» واژه‌پرداز استفاده کنید.ساختار مقاله باید به صورت زیر باشد: صفحه عنوان; چکیده ساختاریافته فارسی و انگلیسی؛کلید واژه ها؛ مقدمه؛ روش کار؛ یافته ها؛ نتیجه گیری؛ تقدیر وتشکر؛ تضاد منافع؛ ملاحظات اخلاقی؛ منابع مالی؛ مشارکت نویسندگان؛ منابع. حداکثر تعداد کلمات (شامل متن، مرجع و جداول) باید مطابق جدول زیر باشد:

نوع مقاله

چکیده

محدودیت کلمه پیشنهادی

 

تعداد منایع پیشنهادی

کلمات کلیدی

جداول و تصاویر

مقاله پژوهشی

ساختاریافته

4000

15-50

3-5

حداکثر 4جدول و 4 تصویر

مقاله مروری

ساختاریافته

5000

40-60

3-5

حداکثر 3جدول و3 تصویر

 

نامه به سردبیر

ساختاریافته

4000

15-10

3-5

بدون جدول وتصویر

 


       اطلاعات ضروری صفحه عنوان

عنوان: سیستم های بازیابی اطلاعات از عناوین استفاده می کنند. بهتر است از اختصارات و فرمول ها در عنوان استفاده نکنید.

نام و وابستگی نویسنده: نام و نام خانوادگی همه نویسندگان باید به وضوح به فارسی و انگلیسی ارائه شود و لطفاً بررسی کنید که املای آن‌ها دقیق باشد و همگی کد ارکید و ایمیل داشته باشند. وابستگی ها (گروه یا مرکز..، دانشکده...، دانشگاه...، شهر...، کشور....) باید بلافاصله بعد از نام نویسندگان نوشته شود. همچنین، باید آدرس پستی کامل نویسنده مسئول را ارائه دهید.

نویسنده مسئول: باید مشخص شود که مسئولیت مکاتبات در تمام مراحل داوری و انتشار، پس از انتشار و پاسخگویی به سؤالات بعدی بر عهده کیست.نویسنده مربوطه باید از ارائه جزئیات به روز همه نویسندگان، از جمله ایمیل اطمینان حاصل کند.

چکیده: هر دست‌نوشته‌ باید حاوی یک چکیده ساختاریافته باشد. مقالات اصلی، مقالات مروری و مقالات کوتاه باید دارای یک چکیده ساختاریافته شامل، مقدمه، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری باشند.

کلمات کلیدی: سه تا پنج کلمه کلیدی باید انتخاب شود، که به پایگاه های اطلاعاتی در نمایه سازی متقابل مقاله در هنگام انتشار چکیده کمک می کند. کلمات کلیدی را می توان با استفاده از فهرست سرفصل های موضوعی پزشکی (MeSH) در پابمد انتخاب کرد.

متن مقاله بایستی شامل قسمت‌های زیر باشد:

 1. مقدمه: این بخش باید هدف و منطق تحقیق را نشان دهد. از ارائه هرگونه داده یا نتیجه گیری در مورد مطالعه خودداری کنید. همچنین، نباید بحث گسترده ای در مورد موضوع ارائه دهید. «ارایه شکاف دانش و دلیل و ضرورت انجام مطالعه» فلسفه وجودی مقدمه است.
 2. روش کار: باید روش اجرا شده را شرح دهد. در مواردی که دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد، نام سازنده و آدرس آن در پرانتز قید شود. در صورت طراحی ابزار/پرسشنامه باید توضیحات کافی در خصوص تایید روانسجی ذکر شود. در صورت استفاده از ابزار/پرسشنامه های استاندارد قبلی ارایه ارجاعات لازم ضروری است. شما باید اطلاعات کافی برای انجام مطالعه مشابه برای روش های جدید ارائه دهید. در غیر این صورت فقط به مطالعات قبلی مراجعه کنید. روش آماری استفاده شده باید به دقت شرح داده شود و برنامه کامپیوتری نیز ذکر شود.
 3. یافته ها: این بخش ممکن است حاوی متن، جداول و شکل باشد. از تکرار محتوای جداول در متن خودداری کنید. می‌توانید به شماره جدول مراجعه کنید. توصیه می‌کنیم در صورت طولانی بودن دست‌نوشته، سرفصل‌های فرعی ارائه کنید. «پاسخ به تمام سوالات مطالعه» فلسفه وجودی نتایج است.
 4. بحث: باید بر ارائه یافته ها، از جمله تفاوت ها/شباهت ها با سایر متون منتشر شده متمرکز شود. شما باید از ارائه مجدد اطلاعات دقیق در بخش بحث خودداری کنید. شما می توانید بر ابعاد جدید و اساسی تحقیق خود و نتایج حاصل از آن‌ها تمرکز کنید. قسمت بحث با ذکر نقاط قوت و ضعف و محدودیت های مطالعه خاتمه می یابد. 
 5.   نتیجه گیری: شامل بیان اهمیت یافته های بدست آمده و محدودیت آن‌ها، مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‌ها مشابه، بیان و توجیه تشابهات و تفاوت‌ها، توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده و پیشنهاداتی برای انجام پژوهش های جدید در موضوع مورد پژوهش باشد.
 6.   تقدیر و تشکر: همه مشارکت کنندگانی که معیارهای نویسندگی را ندارند باید در بخش قدردانی ذکر شوند، از جمله کسانی که در زمینه مسائل فنی و نوشتاری کمک کرده اند و روسای بخش هایی که فقط حمایت کلی را ارائه کرده اند. بخش قدردانی باید کسانی را پوشش دهد که حمایت مالی و مادی نیز انجام داده اند
 7. تضاد منافع: اعلام هرگونه منبع تأمین مالی و منافع متضاد احتمالی، مانند دریافت وجوه یا کارمزد، یاداشتن سهام در یک مؤسسه که ممکن است از طریق انتشار مقاله سود یا زیان کند، ضروری است. لازم به ذکر است که اعلام تضاد منافع منجر به رد خودکار نسخه نمی شود، اما مایلیم از آن مطلع شویم.
 8.   ملاحظات اخلاقی: مسائل اخلاقی مدنظر قرار گرفته شده در مطالعه از جمله رعایت اصول مندرج در بیانیه هلسینکی، اخذ رضایت آگاهانه، کد اخلاق ذکر شود.
 9. منابع مالی: هر گونه منابع یا حمایت مالی از جمله سازمان/موسسه مربوطه و کد طرح که مطالعه از آن بهره برده است باید ذکر شود. 
 10. مشارکت نویسندگان: فایل مربوط به میزان مشارکت نویسندگان را تکمیل و بارگزاری کنید.
 11. منابع: دستنوشته شما باید حاوی منابع مرتبط باشد. مسئولیت صحت منابع تنها بر عهده نویسندگان است. تأیید منابع در برابر اسناد اصلی به جلوگیری از چنین خطاهایی کمک می کند. مراجع باید بر اساس سبک ونکوور و صرفا به زبان انگلیسینگارش شود. ارجاعات باید در انتهای مقاله ذکر شده و شماره گذاری آنها متوالی باشد.نمونه ای از سبک مرجع به شرح زیر است:

کتاب:

Author ,Title, Place Published, Publisher, Year

مثال:

Collen M, Portney LG, Hovenga E, Shortliffe E, James JC, Neilson J, et al. Computer applications in health care and biomedicine. New York: Springer; 2015.کتاب با ویرایش:Author, Title Edition, Place Published, Publishe,r Year.مثال:Murtagh J. John Murtagh’s General practice. 4th ed. Sydney: McGraw Hill Australia; 2007

کتاب چند جلدی:

Author, Title, Editor, Series Title, Volume, Edition, Place Published, Publisher, Year ,Pages.

مثال:

Bennett GL, Horuk R. Iodination of chemokines for use in receptor binding analysis. In: Horuk R, editor. Methods in Enzymology. vol 288. New York (NY): Academic Press; 1997. p. 134‐48.

ترجمه کتاب:

Author, Title, Place Published, Publisher, Year.

مثال:

Shortliffe E. Biomedical informatics [Embi P, trans]. New Jeresy: John Wiley & Sons; 2010.

کتاب الکترونیکی:

Author, Title, Type of Medium, Place Published, Publisher,  Year, Year Cited, Date Cited, URL.

مثال:

Shortliffe E. Biomedical informatics [Internet]. New Jeresy: John Wiley & Sons; 2010 [cited 2015 Nov 12]. Available from: http://www.springer.com/science/article/pii/S1067502

فصلی از کتاب:

Author, Title, Editor, Book Title, Edition, Place Published, Publisher, Year, Pages

.مثال:

Shortliffe E, Embi P. Clinical trials. In: Shortliffe E, Embi P, editors. Clinical research informatics. 2nd ed. New Jeresy: John Wiley & Sons; 2010; P.40-65.

مقاله:Title, Journal, Year, Volume, Issue, Pages

.مثال:

Richesson B, Horvath M, Embi P, Greenes R, Bern T, Harisoon E. Clinical research informatics and electronic health record data. Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

مقاله الکترونیک:

Author, Title, Periodical Title, Type of work, Year,  Date Accessed, Year cited, Date cited ,Volume, Issue, Pages , URL

مثال:

Cowie MR, Blomster JI, Curtis LH, Duclaux S, Ford I, Fritz F, et al. Electronic health records to facilitate clinical research. Clin Res Cardiol [serial online]. 2009 [cited 2017 Jan 05]; 106(1):1-9. Available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s00392-0161025-6. 

مجموعه مقالات چاپی منتشر شدۀ کنفرانس:

Editor, Title, Conference Name, Date, Conference Location, Place Published, Publisher, Year, Published.

مثال:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

مقاله مجله:

Author, Title, Magazine,  Date, Volume, Pages

مثال:

Akbari A. Foundations of clinical Trials. Medical and Health Magazine.  2017 Jan 09:15-6. [In Persian]

پایان نامه:

Author, Title, Thesis Type, Place Published, University, Year

مثال:

Akbari A. The use of mobile laptops among health care professionals in the clinical setting [PhD thesis]. Tehran: Iran university of medical science; 2017. [In Persian] 

صفحه وب دارای نویسنده:

.Author, Title, Type of Medium, Year,  Last Update Date, Access Year, Access Date, URL

مثال:

Jackson H. Publication bias in clinical research [Internet]. 2014 [Updated 2016 Mar 22; cited 2017 Jan 12]; Available from: www.mohme.com.

صفحه وب فاقد نویسنده:

Title, Type of medium, Year,  Last Update Date, Access Year, Access Date, URL

مثال:

Publication bias in clinical research [Internet]. 2014 [Updated 2016 Mar 22; cited 2017 Jan 12]; Available from: www.mohme.com .

12.جداول، نمودارها و تصاویر: از ارسال جداول به صورت عکس خودداری کنید. شرح ها باید در بالای جداول و موارد توضیحی در پاورقی قرار گیرد. کیفیت تمام تصاویر باید بالا باشد. شرح شکل ها باید در زیر آنها قرار گیرد. از ارائه همزمان داده ها در جداول، شکل ها و متن خودداری کنید. جداول و شکل ها باید به صورت متوالی شماره گذاری شوند.

 

 تایید نهایی

قبل از انتشار، برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، نسخه الکترونیک صفحه آرایی شده نهایی مقاله برای تایید یا تصحیح برای شما ارسال خواهد شد. شما باید اصلاحات را به وضوح ذکر کنید و حداکثر طی ۷۲ ساعت به دفتر مجله ارسال کنید. 

 

اختصارات و نمادها

در حالی که شما فقط می توانید از اختصارات استاندارد استفاده کنید، نباید از آن‌ها در عنوان و چکیده استفاده کنید. عبارت کاملی که مخفف برای آن به کار می رود باید در اولین استفاده آن در متن (چکیده و متن اصلی به صورت مجزا لحاظ شود) به صورت کامل ذکر شود، مگر اینکه یک واحد اندازه گیری استاندارد باشد. فرمول های ریاضی: معادلات ریاضی باید به صورت متن قابل ویرایش (نه تصویر) ارائه شوند. در صورت امکان باید فرمول های ساده را در راستای متن معمولی ارائه دهید. همچنین، شما باید از solidus (/)، به جای خطوط افقی، برای عبارت های کسری کوچک، به عنوان مثال، X/Y استفاده کنید. علاوه بر این، متغیرها باید به صورت مورب ارائه شوند. در بیشتر موارد، ارائهتوان های e با استفاده از exp. راحت تر است تمام معادلات باید به ترتیب شماره گذاری شوند و باید از متن جدا شوند. 

ضمیمه ها

تمامی اعداد در قسمت انگیسی باید بصورت انگلیسی و ممیز بصورت (.) باشد اما در بخش فارسی تمام اعداد فارسی و ممیز باید به صورت(/) باشد. 

 

چک لیست نهایی

 قبل از ارسال مقاله باید موارد زیر رعایت شود:

 •     این موارد باید در صفحه عنوان ذکر شود: عنوان کامل، عنوان مختصر، نام نویسنده/نویسندگان وابستگی سازمانی نویسندگان و آدرس پستی، ایمیل و شماره تلفن و فکس نویسنده مسئول برای مکاتبات بعدی.
 •   قوانین مربوط به منابع در بخش نویسندگان ذکر شده است.
 •   شما باید سرفصل جداول، شماره آن‌ها و شرح تصاویر را به دقت بررسی کنید. از تکرار اطلاعات در جداول در صورت وجود در متن اجتناب کنید.
 •  همه عکس‌ها/تصاویر باید دارای شرح باشند. 
 • همه نویسندگان باید تعهدنامه را امضا کنند.
 • همه نویسندگان باید کد ارکید داشته باشند.
 •   افشای منبع بودجه و تضاد منافع، در صورت وجود، علاوه بر تاییدیه مطالعه از کمیته اخلاق/ هیئت بازبینی موسسه مربوطه. 

 

 •  هنگام ارسال

نامه درخواست

HMED یک سیستم ارسال برخط دارد که به شما در وارد کردن جزئیات مقاله و بارگزاری فایل هایتان کمک می کند. دست‌نوشته‌ باید با مایکروسافت ورد 2007-۲۰۲۳ در یک فضای واحد با حاشیه های واضح در دو طرف تایپ شود. همه شکل ها باید فرمت JPEG یا PNG داشته باشند. شما باید نامه ای ارائه دهید که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد. سامانه مجله درباره تمام مکاتبات، از جمله درخواست‌های بازبینی، ایمیلی برای شما ارسال می‌کند.

مقاله خود را ارسال کنید

لطفا مقاله خود را از طریق http://HMED.mums.ac.ir ارسال نمایید. لازم به ذکر است در هنگام ثبت مقاله، پذیرش یا رد مقاله، برای تمامی نویسندگان مقاله ایمیل ارسال خواهد شد.

داوران

شما می توانید تعدادی از داوران بالقوه را با ارائه نام و آدرس ایمیل سازمانی پیشنهاد دهید. با این حال، مجله حق انتخاب داوران را دارد.

واگذاری مسئولیت های نویسندگی

مقاله ارسالی نباید در مجلات دیگری چاپ یا برای چاپ در نظر گرفته شده باشد و باید این موضوع را در نامه درخواست ذکر کنید. هر گونه مغایرت با عبارت فوق منجر به حذف خودکار مقاله شما می شود.

هزینه مقاله

چاپ در مجله ما هیچ هزینه ای ندارد.

غربالگری علمی و اولیه

کارشناس HMED ساختار و محتوای نسخه‌های خطی را بررسی می‌کنند تا از انطباق با ساختارهای استاندارد (بر اساس نوع مطالعه)، محدوده موضوعی مجله، دستورالعمل‌های استاندارد، کیفیت نواوری و رعایت مسائل اخلاقی اطمینان حاصل کنند. بنابراین، یک مرحله غربالگری و تریاژ وجود دارد که به ویراستار کمک می کند تا تصمیم نهایی منصفانه را بگیرد و منجر به بهبود کیفیت مقالات منتشر شده شود.

 

فرآیند بررسی همتایان

تمام دست‌نوشته‌ ها برای ما محرمانه است. یک اپیدمیولوژیست متخصص آمار زیستی همه دست‌نوشته‌ های ارسال شده را با تاکید بر روش شناسی ارزیابی می کند. حداقل 2 داور ناشناس هر مقاله را بررسی خواهند کرد که توسط هیئت تحریریه انتخاب خواهند شد. در کمترین زمان به نویسنده مربوطه اطلاع خواهیم داد.نظرات داوران به نویسنده مسئول منتقل می شود. پاسخ های نویسنده مربوطه همراه با نظرات داوران توسط داور نهایی و در نهایت سردبیر مورد ارزیابی قرار می گیرد و تصمیم می گیرد که کدام مقاله باید منتشر شود.

 

تضاد منافع

هم نویسندگان و هم داوران باید در مورد هر نوع «تضاد منافع» (به عنوان مثال، مالی، شخصی، سیاسی یا دانشگاهی) که ممکن است بر قضاوت آنها تأثیر بگذارد، را افشا کنند.

 

سرقت ادبی

دست‌نوشته‌ نباید حاوی متن کلمه به کلمه مقالات منتشر شده قبلی یا دست‌نوشته‌ هایی باشد که در جای دیگر ارسال شده اند. از این رو، ما همه نسخه‌های خطی ارسال شده را توسط بررسی‌کننده برخط سرقت ادبی ارزیابی می‌کنیم، که بر اساس سرقت علمی دست‌نوشته‌های ارسالی، از نویسندگان می‌خواهیم که نسخه‌ی خطی را بازنویسی کنند. از فلوچارت ها و دستورالعمل های COPE برای رسیدگی به سرقت ادبی استفاده می شود. سرقت ادبی از طریق مکاتبات رسمی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و سازمان های ذیربط اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 جعل داده ها / داده سازی

به صورت حذف یا تغییر مواد، داده ها یا فرآیندهای تحقیق که منجر به نادرست بودن یافته ها می شود، تعریف می شود. داده سازی شامل داده ها یا نتیجه گیری های اختراعی است. از این رو، دست‌نوشته‌ های باید بر اساس داده های اصیل باشد، یعنی جعل اکیداً ممنوع است. فلوچارت‌ها و دستورالعمل های COPE برای رسیدگی به داده های ساختگی یا جعلی استفاده می شود. اگر داوران تقلب یا سوء رفتار علمی، سرقت ادبی، یا سایر رفتارهای غیراخلاقی را در یک دستنوشته بیابند، از آنها خواسته می شود بلافاصله سردبیر را مطلع کنند.

 

دستکاری تصویر

ما همه نویسندگان را تشویق می کنیم که تصاویر اصلی را ارسال کنند. ما تمام تصاویر دیجیتال را برای دستکاری نامناسب بررسی می کنیم. هیچ ویژگی خاصی در یک تصویر را نمی توان بهبود، جابجا، حذف یابرجسته کرد. تنها زمانی که تغییرات (به عنوان مثال، روشنایی، کنتراست یا تعادل رنگ) روی کل تصویر اعمال شود، پذیرفته می شود. از ارائه نادرست اطلاعات ارائه شده در نسخه اصلی، از جمله پس زمینه خودداری کنید. در موارد مشکوک به دستکاری نامناسب، ممکن است داده های اصلی را برای مقایسه نمودار دستکاری شده درخواست کنیم.

 

سیاست دسترسی باز

همه محتویات مجله دسترسی آزاد هستند، زیرا چنین اصولی تبادل دانش جهانی را تشویق می کند. این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International مجوز دارد.

 

سیاست بازپس گیری

تصمیم گیری در مورد پس گرفتن دست‌نوشته‌ های بر اساس دستورالعمل COPE برای پس گرفتن مقاله منتشر شده است.

 

شکایات و تجدید نظر

«مجله افق توسعه آموزش پزشکی» به‌سرعت به شکایات پاسخ می‌دهد و در عین حال از وجود راهی برای شکایت فرد ناراضی برای ادامه فرایند شکایات با ارسال ایمیلی به سردبیر مجله اطمینان می‌دهد. تمام شکایات علیه مجله، کارکنان، هیئت تحریریه یا ناشر آن با استفاده از دستورالعمل های COPE مدیریت می شود.

جهت یادآوری لازم به ذکر است که:

با توجه به اینکه بررسی تمام مقالات اصیل پژوهشی از جمله مقالات مداخله ای در این مجله منوط به دارا بودن کد اخلاق می باشد و مقالات مداخله ای فاقد کد اخلاق مورد بررسی و داوری قرار نخواهند گرفت لذا می بایست نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات مداخله ای کد اخلاق  را نیز ارسال نمایند. 

 

 • پس از ارسال

شواهد

پیوندی به نویسنده مربوطه ارائه می شود تا به نویسندگان در دریافت فایل ها به صورت PDF کمک کند. لطفاً اصلاحات را در مدت 72ساعت ارسال کنید تا از روند انتشار سریع اطمینان حاصل کنید و اصلاحات خود را با استفاده از شماره خط ذکر کنید. علاوه بر این، می‌توانید تغییرات (از جمله پاسخ‌ها به فرم پرس و جو) را بر روی یک نسخه چاپی از فایل هایلایت کنید و آن را از طریق ایمیل برگردانید. در این مرحله، تغییرات عمده تنها پس از تایید ویراستار پذیرفته می شود. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا دست‌نوشته‌ های را سریع و دقیق منتشر کنیم. اطمینان از دریافت اصلاحات خود در یک ارتباط بسیار مهم است: در پاسخ دادن مراقب باشید زیرا اصلاحات بعدی تضمین نمی شود. تصحیح تنها مسئولیت شماست.