تعداد مشاهده مقالات 7,046
تعداد دریافت مقالات 10,294
میانگین تعداد داوری 3
میانگین زمان داوری (روز) 12
درصد پذیرش 53
میانگین زمان پذیرش (روز) 50

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» با هدف ارائه‌ی نظریه‌ها، پژوهشها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران در زمینه آموزش علوم پزشکی و ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش و تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها، از سال 1385، با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، مقالات گردآوری و تلخیص (روشها و تکنیکهای آموزشی)، و مقالات جهت توانمند‌سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته‌های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود: 

 EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID  

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

2. بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395

صفحه 5-14

سجاد رضانی؛ حامد آرامجو؛ عباسعلی رمضانی؛ رضا حاجی پور؛ محسن ناصری


5. دیدگاه فراگیران پزشکی نسبت به آزمون ساختار یافته عینی (OSCE) در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 43-51

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ محمد رضا شریف؛ محمد جواد ازادچهر؛ محمد شهاب اخوان؛ حسین اکبری


مقاله مروری

8. مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

صفحه 79-88

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-6438
شاپا الکترونیکی
2008-5540