نویسنده = محمد اعتضادرضوی
تعداد مقالات: 3
1. آموزش مجازی در عصر تلفنهای هوشمند

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 48-50

رضا اسدی؛ محمد اعتضادرضوی


2. نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 8-11

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی