نویسنده = خاطره عربیخوانی
تعداد مقالات: 2
1. بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 8-11

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی


2. بیمار با تب و کاهش هوشیاری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 23-27

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی