نویسنده = حسین کریمی مونقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر شریف اباد؛ حسین کریمی؛ مهدی فروغیان


2. مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-88

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی