نویسنده = بهار تفقدی یوسفی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-88

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی