کلیدواژه‌ها = دانشجویان پرستاری
تعداد مقالات: 2
1. به کارگیری و ارزیابی آموزش در گروه های کوچک همراه با تمرین رقابتی در آموزش روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی پرستاری ( پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

فلورا رحیم آقایی؛ خدیجه حاتمی پور؛ مجید پویا؛ ویدا دلفان


2. تاثیر بکارگیری سیستم یادگیری به کمک همتایان از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-42

فاطمه مؤدب؛ عاطفه قنبری؛ عزت پاریاد؛ مرضیه جهانی؛ آسیه صدیقی