کلیدواژه‌ها = علوم پزشکی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی کیفیت محیط یادگیری بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه اساتید

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 28-32

رویا وطن خواه؛ سیده سکینه سبزواری؛ محمدرضا بانشی


3. بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 2-7

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو