کلیدواژه‌ها = خطای بالین.دانشجوی پرستاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-1

اکرم ثناگو؛ محمدزمان مجنونی؛ لیلا مهستی جویباری