کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 10
1. به کارگیری و ارزیابی آموزش در گروه های کوچک همراه با تمرین رقابتی در آموزش روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی پرستاری ( پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

فلورا رحیم آقایی؛ خدیجه حاتمی پور؛ مجید پویا؛ ویدا دلفان


2. مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر یادگیری ماشین بیهوشی در دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ رویا اکبرزاده؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ الهام ناوی پور


3. بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر شریف اباد؛ حسین کریمی؛ مهدی فروغیان


4. دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 20-31

مجید خادم رضاییان؛ زهرا محمد زاده؛ مجید فیروزی فورگ؛ کیارش قزوینی؛ لیدا جراحی؛ مسعود یوسفی


5. روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 4-8

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده


6. ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-13

مجید خادم رضاییان؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی


7. پیش بینی راهبردهای خودتنظیمی از مولفه‌های کنترل تفکر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 14-20

حسین زارع؛ سمیه رجب زاده؛ نجمه مقدمی


9. کاربرد بالینی سرفصل های درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 11-13

لیلا شجاع قلعه دختر؛ طیبه کیانوش؛ فرناز زاهدی اول