کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
تعداد مقالات: 3
2. آموزش ترکیبی: رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 55-63

مرضیه سعید پور؛ سیده زکیه طبسی


3. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 29-36

مهدی ربیعی؛ سکینه محبی امین؛ صالح رشیدحاجی خواجه لو