تعداد مقالات: 98
1. بررسی تجربیات دانشجویان پرستاری از خطاهای بالینی و چگونگی تعامل با آن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-1

اکرم ثناگو؛ محمدزمان مجنونی؛ لیلا مهستی جویباری


2. نسخه کامل دوره 1

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-91


3. ویژه نامه پزشکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-66


5. بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-8

فاطمه اربابی کلاتی؛ حسین انصاری؛ سیده الهام شریفی؛ نورمحمد بخشانی


7. بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 3-11

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی


9. روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 4-8

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده


10. بیمار با تب صبحگاهی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-7

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد


11. بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در مورد آموزش الکترونیکی ترکیبی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 5-9

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم


13. نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 8-11

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی


14. بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 22-30

سمیه فضایلی؛ مهدی یوسفی؛ غلامرضا مرادی؛ عباس عظیمی؛ پریا کرمی سوسهاب؛ مهدی فضایلی


15. (E-Delphi) روشی رو به آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

حمید قر ه باغی؛ رضا شامی؛ حمید رضا عبداللهی


16. بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

دوره 5، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 2-7

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو


17. رضایتمندی دانشجویان مرحله فیزیوپاتولوژی از کارگا ههای برگزار شده در مرکز مهار تهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نی مسال دوم 86- 85

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-10

زهرا موفقی؛ حمیده وحید؛ مصطفی داستانی؛ نازنین کرمی فر؛ مهدی رضا عمادزاده؛ حسین شباهنگ


18. بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 8-11

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی


19. ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-13

مجید خادم رضاییان؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی


20. نگرش به اتانازی: یک مطالعه توصیفی تحلیلی از دیدگاه پزشکان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-17

اسماعیل رعیت دوست؛ فاطمه ملکی؛ مهدی فروغیان؛ نیکتا نقی پور؛ نوید کلانی؛ محمد شجاعی


22. کاربرد بالینی سرفصل های درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 11-13

لیلا شجاع قلعه دختر؛ طیبه کیانوش؛ فرناز زاهدی اول


25. بررسی میزان دانش و آگاهی دستیاران تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی از اصول انجام CPR در رشته‌های تخصصی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 14-22

حمیده فیض دیسفانی؛ محمد مهدی ظریف سلطانی؛ محمدداوود شریفی؛ سید محسن موسوی؛ روحیه فرزانه؛ مصطفی کمندی؛ سیدد مجید صدرزاده؛ کاظم رحمانی