بیمار با تب، لرز، دیسترس تنفسی، اسهال، استفراغ، زردی و اختلال هوشیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار مردی 44 ساله است که با شکایت از تنگی نفس مراجعه کرده است. مشکلات بیمار از 4 یا 5 روز قبل از پذیرش، به صورت ناگهانی با تب،  لرز، ضعف، بی‌حالی و رنگ پریدگی شروع و از دو روز قبل از پذیرش، زردی و تنگی نفس نیز به علائم قبلی اضافه شد که به تدریج سیری پیشرونده داشت. در بدو بستری،  با توجه به  هیپوکسی و دیسترس تنفسی،  بیمار انتوبه و به آی سی یو منتقل شد.  به دلیل تب بالا و وخامت وضعیت بالینی،  با احتمال سپسیس باکتریال و نیز با عنایت به  سفر به  منطقه روستایی و تماس با حیوانات،  با احتمال لپتوسپیروز، تحت درمان با آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف قرار گرفت. نهایتاً با بهبودی بالینی از آی‌سی‌یو مرخص شد. بر اساس تست مثبت سرولوژیک لپتوسپیروز، با همین تشخیص از بخش عفونی نیز مرخص شد