آموزش مداوم الکترون کی: جدید اما سردرگم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زشک و کارشناس ارشد تحقیقات سلامت و دوره عالی مدیریت بهداشت ) )MPH * مشهد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحد آموزش الکترونیک

چکیده

 
آموزش مداوم جامعه پزشکی ضرورتی اساسی برای حفظ توانمندی های متولیان حفظ و ارتقای سلامت جامعه در کشور است. برای دسترسی پذیری بیشتر و افزایش رضایتمندی مخاطبان، در سال های اخیر مجریان برنامه های آموزش مداوم اقدام به تعریف برنامه های خودآموزی مکتوب و غیرمکتوب نمودند. اما در امر اجرای آن همانند دوره های حضوری با مشکلاتی برخورد نمودند که چالش برانگیز بود. هرکدام از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی داشتند که کاملا در کنار هم مهم به نظر می رسیدند. این در حالی است که در بررسی پایگاه های داده مشخص شد که تحقیقات کمی در این حوزه انجام و منتشر شده است. در این مقاله به جزییات آموزش مداوم الکترونیک به عنوان روش آموزش مداوم خودآموزغیرمکتوب پرداخته شده است و انواع آن با نگاه نقادانه بررسی شده است.
کلیدواژگان: آموزش مداوم جامعه پزشکی، آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر وب

کلیدواژه‌ها