مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات چشم پزشکی، فلوشیپ استرابیسم، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

4 ااستاد: مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

6 فلوشیپ استرابیسم، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه فن‌آوری چاپ سه‌بعدی در اواسط دهه 1980 وارد دنیای علوم پزشکی شد، فقط در سالهای اخیر در جهان به طور گسترده ای شناخته شده است. پیشرفت های اخیر در سرعت چاپ، فن‌آوری و انتخاب مواد، تأثیرات قابل توجهی در چندین صنعت و حتی مراقبت های بهداشتی دارد. این فن‌آوری در رشته‌های مختلفی کاربرد دارد. به همین ترتیب، فن‌آوری چاپ سه‌بعدی می تواند در نمونه سازی ماکتها یا ترسیم بعضی از قسمت‌های بدن انسان اعم از بافت سخت و نرم مؤثر باشد. هدف از این مطالعه مروری بررسی کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی می باشد.
روش کار: این مطالعه مروری با استفاده از جستجوی در پایگاه های اطلاعاتی از جمله Scopus,  ERIC, Science Direct Elsevier , PubMed , Google scholar, ProQuest   با کلیدواژه های آموزش، فن‌آوری آموزشی، آموزش سه بعدی، پرینت اعضای بدن، اوربیت  و آناتومی به زبان انگلیسی و فارسی بدون محدودیت زمانی جستجو انجام شد که بعد از بررسی نتایج مرتبط ترین پژوهش های انجام شده ارائه شده است.
نتایج: در مجموع 220 مقاله یافت شد. پس از بررسی عنوان و چکیده، مرتبط ترین مقالات مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های این مطالعات حاکی از آن بود که فن‌آوری چاپ سه بعدی باعث تحول در سیستم های علوم پزشکی شده است. این فناوری در رشته‌های مختلف پزشکی اعم از داروسازی، چشم پزشکی، ارتوپدی پزشکی، جراحی پزشکی،  قلب، دندانپزشکی و ... مورد استفاده قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی داشته است.
نتیجه ­گیری: اهمیت فن‌آوری چاپ سه‌بعدی در بکارگیری آن در پزشکی سبب طراحی ایمپلنت ها که خود باعث کاهش زمان جراحی ها، افزایش دقت تشخیص، ایجاد انگیزه در کسب دانش و جلب توجه، اثرات مثبت نگرش و تفکر منطقی، ایجاد شبیه سازهایی برای جراحی و بازنمایی آناتومیک و ویژگی های بافت واقعی شده است.

کلیدواژه‌ها