بحران کووید- 19، فرصتی برای تلفیق آموخته‌های پاندمی در تحول فرایند آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه گیاهان دارویی ، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 کارشناس، آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

با عالمگیر شدن بیماری کووید- 19، جهان شاهد حملات جدیدی از میکروارگانیسم‌ها بود. در این پاندمی میلیون‌ها نفر به این ویروس مبتلا و یا جان باختند. تبعات حاصل از این فاجعه انسانی، بر زندگی روزمره مردم نیز تأثیر گذارده و عرصه‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سیاسی و ارتباطی نیز دچار دگرگونی شدند. به منظور کاهش تبعات این حادثه بزرگ از سوی سازمان بهداشت جهانی رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دستور کار قرار گرفت. در شرایط پیش آمده نظام‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها نیز مستثنی نبودند و با توجه به دستورالعمل‌های متولیان سلامت  آموزش‌های مجازی و از راه دور را جایگزین نموده و مجامع علمی نیز از طریق وبینارها و ویدئوکنفرانس‌ها  برگزار می‌گردند. بکارگیری این روش‌ها دارای نقاط قوت و ضعفی می‌باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارند. پاندمی کووید- 19 فرصتی را بوجود آورد تا دانشگاه‌ها با تلفیق آموخته‌های بدست آمده در این پاندمی و برطرف کردن نقاط ضعف در آموزش و پژوهش، نگرشی متفاوت را در جهت رویارویی با چنین حوادثی تجربه کنند

کلیدواژه‌ها