نویسنده = �������������������� ��������
بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22038/hmed.2021.53519.1107

فاطمه احمدی بمرود؛ مجید خادم رضاییان؛ جواد سرابادانی


تبیین راهکارهای عملی به منظور ارتقاء سطح پروفشنالیسم دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 75-62

10.22038/hmed.2021.56666.1146

جواد سرآبادانی؛ حسین کریمی؛ نغمه فرهمندی؛ مائده شکری؛ ارمغان صالحی


چگونه یک دانش پژوهی آموزشی بنویسیم؟

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 108-92

10.22038/hmed.2020.49459.1034

معصومه محمد حسین زاده؛ جواد سرابادانی؛ فاطمه پور اسماعیل


بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش بیوشیمی پزشکی مبتنی بر نمایش فیلم ویدیویی(مولتی مدیا )؛ اقدام دانش پژوهانه

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 19-7

10.22038/hmed.2020.49758.1038

مریم اکبری لاکه؛ جواد سرآبادانی؛ محسن شیرازی؛ عاطفه صرافان صادقی؛ ناصر مبرا