بیمار دیابتی با تب و لرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار خانم میان‌سالی است که به علت تب و لرز مراجعه کرده است. در آزمایشهای همراه ترومبوسیتوپنی و سدیمان بالا داشته و جهت بررسی بیشتر به بخش عفونی بیمارستان امام رضا ارجاع شده است. در بررسیهای بعدی بیمار، از جمله سی‌تی‌اسکن شکم و لگن، آبسه‌های متعدد کبدی گزارش شد و کشت خون نیز برای بیمار ارسال شد  که با توجه به جواب مثبت کشت )ایشریشیا کولای( با تشخیص آبسه پیوژنیک کبدی تحت درمان (آنتی‌بیوتیکی و درناژ) قرار گرفت. تب و لرز با تاخیر و لرز و بدحالی به‌ سرعت بهبود یافت و بیمار با حال خوب مرخص شد.