بیماری با طحال بسیار بزرگ (ماسیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


 
بیمار خانمی 62 ساله مورد دیابت و آرتریت روماتویید و کم‌کاری تیرویید تحت درمان متوترکسات به علت تب و لرز و تهوع و اسپلنومگالی مراجعه کرد و در بیوبسی مغز استخوان  و نیز با تستهای تاییدی، میلوفیبروز اولیه بیمار تایید و جهت ادامه درمان به متخصص خون ارجاع شد