بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رزیدنت نخصصی بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دکتری نخصصی بیماریهای عفونی، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار، زن سالمندی است که با زخم نکروتیک وسیع،  در قدام ساق پا، در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) بستری شد. حدود 2 هفته قبل از مراجعه، مشکلات بیمار با ظهور پاپول دردناکی شروع شد که به  تاول و سپس زخم تبدیل شد و با سیر پیشرونده،  تمام قدام ساق پا را درگیر کرد. در ابتدا با تشخیص فاشئیت نکروزان،  جراحی دبریدمان انجام شد؛ اما به دلیل نگرفتن پاسخ درمانی مناسب،  بیمار به  بخش عفونی بیمارستان امام رضا منتقل شد. در بیمارستان امام رضا، پس از انجام بیوپسی و تشخیص پیودرما گانگرنوزوم، درمان کورتیکواستروئید آغاز شد. در نهایت، بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد