کووید 19: طلوعی جدید در آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

کارشناس مسئول خدمات اطلاع رسانی و ترجمان دانش، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

چکیده

بیماری ویروسی کووید 19 در دسامبر 2019 در ووهان چین پدیدار شد و به سرعت در کل جهان شیوع یافت و مسئله ای جدی برای بهداشت عمومی و سلامت افراد و جوامع محسوب می شود. با توجه به اینکه هنوز کنترل و روش خاصی برای پیشگیری و درمان این بیماری کشف نشده است، یکی از راه های کنترل و جلوگیری از شیوع این بیماری ماندن در خانه، دوری از تعاملات فیزیکی روزانه و قرنطینه خانگی است. این بحران بر سیستم های آموزشی در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران تأثیر گذاشته و منجر به تعطیلی دوره های حضوری در مدارس و دانشگاه ها شده است. بسیاری از دانشگاه ها به جای لغو برنامه آموزشی خود، اساتید را نسبت به ارائه مطالب آموزشی و ارزیابی یادگیری از طریق آموزش از راه دور و آموزش های آنلاین ترغیب نمودند. بنابراین بکارگیری تجربیات آموزش مجازی دوران بحران کوید19 در جهت ارتقای آموزش مجازی علوم پزشکی امری ضروری و مهم است.

کلیدواژه‌ها