نقش های عامل آموزشی و یادگیری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: عاملان آموزشی شخصیت های روی صفحه نمایش هستند که می توانند با ایفای نقش های مختلف بر نتایج یادگیری و رفتارهای یادگیرنده تأثیر گذارند. عامل‌های آموزشی در یک سیر تاریخی از نظام الکترونیکی پشتیبانی عملکرد و سپس سیستم‌های معلم خصوصی  به سمت آواتارهای شبیه انسان حرکت کرده و اکنون بعد از پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در یادگیری، با نام عامل‌های هوشمند آموزشی به یکی از مباحث مطرح در رشته فناوری آموزش تبدیل شده و در آموزش علوم مختلف از جمله پزشکی قابل استفاده است.
روش کار: این مطالعه با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شده پژوهش های مرتبط با نقش های عامل آموزشی و تأثیر آن ها در طی سال های 2010 تا 2019 در پایگاه های Science Direct، Springer، Google Scholar و IEEEXplore به بررسی نظام مند آن ها پرداخته است. در انتخاب مقالات تنها مقالات انگلیسی که بر اساس یک پژوهش تجربی نگاشته شده بود مورد بررسی قرار گرفت. برای یافتن مقالات از کلید واژه های educational agent و pedagogical agent استفاده شده است.
نتایج: براساس راهبرد جستجو و پس از حذف مواردی که امکان دسترسی به نسخه کامل مقاله نبود و در چکیده آن نیز اطلاعات کامل نیامده بود، و یا به سوالات این تحقیق مربوط نبود، تعداد 30 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عاملان آموزشی در موقعیت های مختلف نقش های متفاوتی از جمله مربی، متخصص، تسهیل کننده، انگیزه دهنده، بازخورددهنده بر عهده می گیرند.
نتیجه گیری: عامل آموزشی با برعهده گرفتن نقش های متنوع از جمله بازخورد دهنده، مشوق، انگیزه دهنده، تسهیل کننده، مربی می تواند تأثیر مثبتی بر نتایج یادگیری و همچنین رفتارهای یادگیرندگان ایجاد کند. به همین دلیل برای طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی نیاز است از عاملان آموزشی جهت بهبود کیفیت یادگیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها