یادگیری الکترونیکی در بیمارستان اکبر مشهد درآغاز پاندمی کوید 19

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد، گروه بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، مرکز تحقیقات آلرژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران.

3 استادیار، گروه بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: به دنبال پاندمی کووید 19 در اوایل سال 2020 و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، آموزش دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف دچار اختلال شد. موسسات آموزشی و دانشگاه ها برای جبران این نقصان از روش‌های مختلف استفاده کردند که در این میان آموزش الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شد.
روش کار: ما در بیمارستان فوق تخصصی اکبر مشهد از نیمه اسفند ماه 1398 تا انتهای اردیبهشت ماه 1399 یک استودیو مجازی ایجاد نموده که اساتید محترم گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد دروس تعیین شده جهت کارآموزان و کاروزان و دستیاران را در این استودیو ضبط نمودند. برنامه Healthstudio  که قابلیت‌های متعددی از جمله ویرایش فیلم به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت فیلم‌های ضبط شده با آن برای ما فراهم بود را راه‌اندازی نمودیم.
نتایج: یک استودیو به عنوان فضایی جهت ضبط به صورت مجازی تجهیز شد که در آن 50 جلسه آموزشی در قالب لینک برای مقطع کارآموزی و 27 جلسه آموزشی برای مقطع کارورزی و 5 جلسه آموزشی برای دستیاران تهیه گردید. لینک ها پس از آماده سازی در سامانه نوید (نرم افزار ویزه یادگیری دانشگاهی) نیز بارگذاری گردیدند.
نتیجه گیری: ما تلاش کردیم تا با این اقدامات زیر ساختی مناسب در جهت دسترسی سریع و آسان دانشجویان پزشکی به محتواهای آموزشی فراهم سازیم.

کلیدواژه‌ها