نویسنده = ���������� �������� ��������
بیمار با تب و لرز و سرفه

دوره 9، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 23-29

10.22038/hmed.2019.13625

نرگس نیازی راد؛ مهناز آریان