بیمار با تب و لرز و سرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی دکتری حرفه ای، مرکزآموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

خلاصه
بیمار آقای ۴۲ ساله با شکایت تب و لرز و سرفه‌های پروداکتیو به اورژانس مراجعه کرده است. علائم بیمار از سه روز قبل شروع شده بود که همراه با بی اشتهایی و درد کمر نیز بود. با احتمال پنومونی اکتسابی از جامعه، تحت درمان امپریکال با سفتریاکسون و آزیترومایسین قرار گرفت. گرافی قفسه سینه تایید کننده‌ی پنومونی بود. بیمار تحت درمان آنتی‌بیوتیک قرار گرفت و با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد.