نویسنده = ���������������� ����������
جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

دوره 9، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 30-33

10.22038/hmed.2019.13626

صدیقه بیرجندی؛ علی اکبر حیدری؛ محسن معتکف ماسوله