جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی پزشکی دکتری حرفه ای،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار مراجعه‌کننده جوانی است با تب و لرز و درد گردن  که از 17- 18 روز قبل از مراجعه دچار تب و لرز و گلودرد همرا ه با درد گردن  و سرفه‌های پروداکتیو شده است. وی که معتاد استنشاقی مواد مخدر است با سابقه دستکاری دهان و فک جهت تخلیه آبسه دندان، با تب مراجعه و با توجه به یافته‌های بالینی، تاریخچه بیماری و همچنین یافته‌های ام.آر.انژیوگرافی و سونوگرافی داپلر تشخیص مسحل و تحت درمان و با بهبودی مرخص می‌شود.