نویسنده = �������������� ����������
بیمار دیابتی با تب و لرز

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 26-31

10.22038/hmed.2018.13632

بهاره قربانی؛ علی اکبر حیدری