نویسنده = ������������������ ����������
بیماری با طحال بسیار بزرگ (ماسیو)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 32-34

10.22038/hmed.2018.13633

فریده یعقوبیان؛ اشرف توانایی ثانی