نویسنده = ������������ ��������
رابطه پزشک و بیمار در پزشکی خانواده: یک بررسی مروری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 33-35

10.22038/hmed.2016.13650

علی عمادزاده؛ یلدا روانشاد؛ آنوش آذرفر؛ یلدا وطن خواه