نویسنده = �������������������� ����������
بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست

دوره 8، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2017.13656

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی


بیمار با تب و کاهش هوشیاری

دوره 8، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 23-27

10.22038/hmed.2017.13659

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی